H.E.A.T.
Activity description
HEAT program je zkratka pro "High Energy Athletic Training" a jedná se o intenzivní tréninkový program, který je zaměřený na zvýšení kondice, síly a výdrže. Jednou z částí tohoto programu je chůze na pásech, která je velmi efektivní formou kardiovaskulárního cvičení. Chůze na pásech je jednoduchá aktivita, která simuluje chůzi venku, ale s výhodou, že můžete nastavit různé parametry, jako je rychlost a sklon, a přizpůsobit je svým individuálním potřebám a schopnostem. Tímto způsobem můžete svou chůzi upravit tak, aby byla dostatečně náročná a účinná pro vaše cíle. Chůze na pásech má několik výhod. Zaprvé, je méně náročná na klouby než běh, což znamená nižší riziko zranění. Dále, můžete si nastavit různé úrovně sklonu, což zvýší intenzitu cvičení a zapojí více svalových skupin, včetně svalů dolních končetin, hýžďových svalů a břišních svalů. Chůze na pásech také pomáhá spalovat kalorie a zlepšuje kardiovaskulární kondici. HEAT program využívá chůzi na pásech jako součást svého tréninkového plánu, aby zvýšil intenzitu a výsledky. Během programu můžete provádět různé intervalové tréninky, kdy střídáte rychlou chůzi s během nebo zvýšeným sklonem, což pomáhá spalovat více kalorií a zlepšovat kondici. Při chůzi na pásech je důležité dodržovat správnou techniku, udržovat správnou držbu těla a dbát na správné tempo. Je také důležité začít pomalu a postupně zvyšovat intenzitu a délku tréninku, aby se tělo mohlo přizpůsobit nové zátěži. Celkově lze říci, že chůze na pásech je účinná forma cvičení, která je vhodná pro všechny věkové skupiny a fitness úrovně. V kombinaci s HEAT programem může poskytnout skvělý tréninkový zážitek a přinést vám výsledky, které hledáte.
List of instructors